Rijecko filatelisticko drustvo "Rijeka"

ponedjeljak, 20. rujan 2007.

5. međunarodni numizmatički kongres u Opatiji

Uz INCC2007.

Na Hrvatskim prostorima do sada je održan niz numizmatičkih susreta, s ciljem prikazivanja rezultata istraživanja u numizmatici i u numizmatici srodnim područjima. Znanstvena razina tih događaja ovisila je prvenstveno o povijesnom trenutku sazrijevanja spoznaje o potrebi za takvim događanjima, ali i o spremnosti numizmatičara za prikazivanjem rezultata svojih istraživanja i objavu novih spoznaja. To bez obzira je li se radi o formalno obrazovanim numizmatičarima kojima je numizmatika zvanje, dakle onima muzejske struke, već i onima kojima je numizmatika poziv. I jedni i drugi, kada se drže akademskih načela i znanstvenih metoda istraživanja, te ako s time u skladu napišu rezultate svojih istraživanja u odgovarajućim publikacijama, pridonose ukupnoj spoznaju u ovome području. Tako se njihovi radovi objavljuju ili u časopisima ili na simpozijima i kongresima u obliku priopćenja kada se objavljuju i u prigodnim zbornicima. Ukupno je do sada u Hrvatskoj održan jedan numizmatički simpozij i pet kongresa. Simpozij je održan u vrijeme kada je Hrvatska bila u sastavu Jugoslavije, a kongresi u samostalnoj državi.

 • Prvi numizmatički simpozij 1965.
 • Organizatori: Hrvatsko numizmatičko društvo, Muzejski dokumentacioni centar
 • Mjesto održavanja: Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Vrijeme održavanja: 5. prosinca 1965.

Ovaj prvi i jedini simpozij je otvorio dr. Vladimir Liščić, tadašnji predsjednik HND. Autori priopćenja su bili: Antun Bauer, Duje Rendić-Miočević, Bartol Zmajić, ing. Gjuro Krasnov, Radmila Matejčić, Nada Todorović, Aleksandar Jeločnik, Ivan Marović, Ante Brlić i Viktor Kopač. U ukupno deset priopćenja po prvi je puta na tadašnjim jugoslavenskim prostorima raspravljana numizmatička problematika na takovoj razini. Radovi su u skraćenom obliku tiskani u posebnom broju hrvatskog numizmatičkog časopisa Numizmatičke vijesti.

 Za većinu numizmatičkih kongresa, simpozija i drugih znanstvenih i stručnih skupova, izrađuju se prigodne medalje za trajno obilježavanje takvih događaja. U Hrvatskoj su također poznate numizmatičke medalje i žetoni izrađeni za te prilike. Tako je za Prvi numizmatički simpozij u Zagrebu izrađen žeton promjera 27 mm, s hrvatskim numizmatičkim značajkama: prikazuje lice šubićeva groša, prvoga novca koji nosi ime nekoga od hrvatskih vladara.

 • Prvi međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj, INCC-95
 • Organizatori: Hrvatsko numizmatičko društvo, Numizmatički studio Dobrinić&Dobrinić
 • Mjesto održavanja: Opatija
 • Vrijeme održavanja: 12.-15. listopada 1995.

Na tom je kongresu sudjelovalo 27 sudionika s radovima iz područja antičke, srednjovjekovne i moderne numizmatike, medaljistike i srodnih područja. U odborima su bili J. Dobrinić, E. Fabry, B. Mimica, D. Kovač, G. Krasnov, L. Korčmaroš, L. Margetić, D. Brozović, A. Rendić-Miočević i M. Dimnik.

Zbornik radova, kojemu je glavni urednik bio G. Krasnov, i koji je tiskan nakon kongresa, opsega je 176 stranica.

 • Drugi međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj, INCC-98
 • Organizatori: Hrvatsko numizmatičko društvo, Numizmatički studio Dobrinić&Dobrinić
 • Mjesto održavanja: Opatija
 • Vrijeme održavanja: 15.-17. listopada 1998.

Na tom je kongresu sudjelovalo 27 sudionika s 21 radom iz područja antičke, srednjovjekovne i moderne numizmatike, medalja i srodnih područja. U odborima su bili J. Dobrinić, E. Fabry, B. Mimica, D. Kovač, G. Krasnov, L. Korčmaroš, L. Margetić, D. Brozović, A. Rendić-Miočević, K. Cvetko, A. Rant i M. Dimnik.

Zbornik radova, kojemu je glavni urednik bio J. Dobrinić, i koji je tiskan nakon kongresa, opsega je 256 stranica.

 • Treći međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj, INCC-2001
 • Organizatori: Hrvatsko numizmatičko društvo, Zagreb, Hrvatska; Numizmatički studio Dobrinić&Dobrinić d.o.o., Opatija, Hrvatska; Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Kanada
 • Mjesto održavanja: Pula
 • Vrijeme održavanja: 11.-14. listopada 2001.

Na tom je kongresu sudjelovalo 45 sudionika s 28 radova iz područja antičke, srednjovjekovne i moderne numizmatike, medalja i srodnih područja. U odborima su bili J. Dobrinić, E. Fabry, I. Mirnik, B. Mimica, D. Kovač, L. Korčmaroš, B. Prister, D. Brozović, A. Rendić-Miočević, P. Strčić, A. Durman i M. Dimnik.

Zbornik radova, kojemu je glavni urednik bio J. Dobrinić, i koji je tiskan nakon kongresa, opsega je 264 stranice.

 • Četvrti međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj, INCC2004
 • Organizatori: Hrvatsko numizmatičko društvo, Zagreb, Hrvatska; Liburnijsko numizmatičko društvo, Rijeka, Hrvatska; Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, Kanada
 • Mjesto održavanja: Stari Grad (Pharos), otok Hvar i M/B Marko Polo
 • Vrijeme održavanja: 20.-25. rujna 2004.

Na tom je kongresu sudjelovalo 35 sudionika s 23 rada iz područja antičke, srednjovjekovne i moderne numizmatike, medalja i srodnih područja. U odborima su bili J. Dobrinić, E. Fabry, I. Mirnik, B. Mimica, D. Kovač, M. Dimnik, I. Živanović, i D. Mandić.

Zbornik radova, kojemu je glavni urednik bio J. Dobrinić, i koji je tiskan nakon kongresa, opsega je 259 stranica.

Svi, pa i ovaj kongres, održani su pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - HAZU. Novčana potpora svaki je puta bila osigurana, jednim dijelom, od strane Ministarstva znanosti RH. Ostala novčana potpora dolazila je od strane samih sudionika putem kotizacije i od strane sponzora. Ovaj puta nije izostala potpora grada Opatije i Rijeke.

U čast sudionicima Kongresa Riječke Filatelističko društvo Rijeka izradilo je prigodnu omotnicu i žig. Prilikom ceremonije otvaranja Kongresa bila je najavljena, a poslije plenarnih predavanja ona je i predstavljena. Radi se o dvije omotnice, koje čine seriju, a na svakoj je jedna od serije maraka s numizmatičkim motivima. Idejno rješenje je dao J. Dobrinić, a samo predstavljanje je vodio predsjednik Društva Borut Kopani. Na predstavljalju su osim promotora g. Kopanija govorili još tajnik Hrvatskog numizmatičkog društva iz Zagreba, gospodin Edgar Fabry i predsjednik Organizacijskog odbora kongresa i dopredsjednik Rifd J. Dobrinić.

Numizmatika
Slika 1 Predstavljanje omotnice

Izgled obje omotnice dat je na slikama 2 i 3.

RIFD_133
Slika 2

RIFD_133a
Slika 3

Osim prigodne omotnice izrađena je i kongresna plaketa, koja je predstavljena na dan otvorenja kongresa, ali u Muzeju grada Rijeke.
Izrađena je prema ideji prof. Bože Mimice i Vjekoslava Habeka u nakladi od 50 komada, mase 45,46 g i veličine 67x41 mm.

INCC2007

Lice je izrađeno prema ideju likovnog rješenja jednog od prvih riječkih novaca, bonova od 5 karantana iz 1850. godine. Na naličju je ugraviran je šestredni tekst: INCC2007 / 5. MEĐUNARODNI NUMIZMATIČKI / KONGRES U HRVATSKOJ / Opatija, Rijeka, 17.-19. listopada 2007. / 5th INTERNATIONAL NUMISMATIC / CONGRESS IN CROATIA, u plavoj boji.