Rijecko filatelisticko drustvo "Rijeka"

nedjelja, 6. travnja 2008.

Izborna godišnja skupština Riječkog filatelističkog društva “Rijeka”

Skupstina RiFD 2008 slika 1   Skupstina RiFD 2008 slika 2

U nedjelju 6. travnja 2008. u prostorijama Mjesnog odbora „Luka“ u Rijeci,Verdijeva 11, s početkom u 10,30 održana je redovna Izborna godišnja skupština našega Društva.
Po jednoglasnom prihvaćanju dnevnog reda predsjednik Borut Kopani pozdravlja nazočne članove Društva i posebice goste - predsjednika Hrvatskog filatelističkog saveza Ivana Librića i našega člana, dopredsjednika Hrvatskog filatelističkog saveza Mladena Vilfana iz Zagreba. Prema prijedlogu predsjednika minutom šutnje odaje se počast preminulim članovima od posljednje skupštine, kolegama Jermanišu, Kirinčiću, Klingeru i Šarinu.

Radna tijela Skupštine sačinjavali su:
Radno predsjedništvo: Borut Kopani (predsjedavajući), Julijan Dobrinić (član), Marijan Turina (član)
Zapisničar: Miroslav Radovanović
Ovjerovitelji zapisnika: Miloš Milić, Uglješa Savić
Verifikacijska komisija: Zvonimir Vukušić, Branko Čargonja,Sara Vukušić

Skupstina RiFD 2008 slika 3U intervalu do početka rada Verifikacijske komisije i Radnog predsjedništva Skupštinu pozdravlja predsjednik Hrvatskog filatelističkog saveza Ivan Librić. Ističe sve veći značaj Društva, s naglaskom na međunarodnu filatelističku manifestaciju XII. Jadranski filatelistički susreti, te prošlogodišnju aktivnost članova u tijelima Saveza i visoke takmičarske domete na međunarodnim filatelističkim manifestacijama.

Izvještaji o radu Društva, financijskom poslovanju, nadzornom odboru i časnom sudu su jednoglasno prihvaćeni.

U sklopu rasprave o izvještajima nam se predstavio naš član Mladen Vilfan iz Zagreba. Poznanstvo s kolegama iz Rijeke i uvid u njihovu aktivnost zadnjih godina ponukali su ga na dolazak u RiFD „Rijeka“. Pored navedenog kao dopredsjednik Hrvatskog filatelističkog saveza visoko ocijenjuje aktivnost organizirane filatelije u 2007. Ističe izlagateljsku aktivnost i njenu uspješnost u međunarodnim okvirima, formiranje Zbora ispitivača koji danas pokriva cijelo područje hrvatske filatelije te spisateljsku aktivnost u vidu publiciranja visoko stručnih publikacija – priručnika. Ističe također i oživljavanje rada s mladima u vidu „Trakošćanske škole“ koja  danas okuplja i do 200 mladih polaznika. Borut Kopani potvrđuje izneseno viđenje stanja današnje hrvatske organizirane filatelije. Najavljuje da će u travnju predsjednik međunarodne filatelističke asocijacije „Alpe Adria“ postati predstavnik Republike Hrvatske Ivan Librić.

Skupstina RiFD 2008 slika 4U plan rada za 2008. godinu predsjednik Borut Kopani stavlja naglasak na sljedeće aktivnosti: održavanje kontinuiteta u izdavanju prigodnih omotnica i poštanskih žigova, nastavljanje podupiranja sudjelovanja članova na filatelističkim izložbama, nastavljanje dosadašnje uspješne suradnje s Hrvatskim filatelističkim savezom i filatelističkim društvima prijateljima, nastavljanje s animiranjem mladeži za filateliju u vidu predavanja u školama, organiziranje izleta na filatelističko-numizmatičke sastanke u inozemstvu – Verona, Graz ovisno o financijskim mogućnostima.
Član Marijan Turina je podsjetio da je iduće 2009. godina 60. je obljetnica od utemeljenja RiFD „Rijeka“. Predlaže već ove godine početak priprema za obilježavanje tog jubileja. Organizacijske – filatelistička izložba, financijske – planiranje inicijativnih financijskih sredstava. Tu obljetnicu trebalo bi iskoristiti i za dodjelu priznanja zaslužnim članovima s dugogodišnjim angažmanom u radu Društva u vidu priznanja Hrvatskog filatelističkog saveza – brončani, srebrni i zlatni znak.
Za izdavačku djelatnost – prigodne omotnice i poštanski žigovi predlaže obilježavanje: 100 godina poštanskih ureda Mošćenička Draga i Lič u Gorskom kotaru te 100 godina Plivačkog društva „Primorje“ Rijeka. Ovi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni i na prijedlog predsjedavajućeg uključeni u Plan rada.

Prihvaćen je finacijski plan za 2008. godinu u iznosu od 30.100,00 kuna.
Izabrani su članovi za funkcije u tijelima Društa. Ovo su ljudi koji će nas voditi u slijeće dvije godine:
Predsjednik: Borut Kopani
Izvršni odbor: Ante Rodin (blagajnik), Hildegarde Paulin (knjigovođa), Julijan Dobrinić, Ante Jonjić, Walter Klarich, Borut Kopani, Ivan Martinaš
Nadzorni odbor: Walter Klarich (predsjednik), Dragutin Dornik (član), Luka Skorić (član)
Sud časti: Marijan Turina (predsjednik), Damir Crnčić (član), Tomislav Dundović (član)
 

Skupstina RiFD 2008 slika 5

Pred završnu riječ novog  predsjednika RiFD „Rijeka“ za riječ se je javio blagajnik Društva Ante Rodin. Istaknuo je svoje viđenje izdavačke politike Hrvatske pošte, i to od tematike hrvatskih poštanskih maraka, kod kojih nedostaje tema o moru i pomorstvu, do njihovih naklada koje smatra previsokima. U svojem odgovoru gost predsjednik Hrvatskog filatelističkog saveza Ivan Librić istaknuo je da će od ove godine organizirani hrvatski filatelisti  napokon imati svog predstavnika u Povjerenstvu za izbor motiva, likovnih i grafičkih rješenja poštanskih maraka i vrijednosnica. Prema njegovim saznanjima i nacionalna poštanska uprava razmišlja o mjerama za oživljavane interesa za hrvatsku poštansku marku koja je bila i jest od izuzetnog značaja za promociju zemlje u svijetu. Planira se tako ograničavanje frankaturnog važenja maraka te osjetno smanjenje naklada.

Završnom obraćanjem novi (stari) predsjednik Borut Kopani je zahvalio svima na sudjelovanju u radu ove Skupštine. Ugodno druženje je nastavljeno skromnim domjenkom u prostorijama Društva.