Rijecko filatelisticko drustvo "Rijeka"

utorak, 29. travnja 2008.

Promocija zlatnika od 1000 kuna

Hrvatska narodna banka je u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom izdala zlatnik, nominalne vrijednosti 1000 kn.

Opis novca

  
Slika 1 Lice i naličje novca od 1000 kn

- Na licu je unutar glatkoga širokog ruba prikazana Zemlja i u njezinom isječku Mohorovičićev diskontinuitet. Lijevo od Zemlje na rubu je hrvatski grb. Iznad Zemlje je polukružno u dva reda natpis: REPUBLIKA HRVATSKA / 2007. Ispod je polukružno nominalna vrijednost: 1000 KUNA.
- Na naličju je unutar uskoga glatkog ruba portret Andrije Mohorovičića. Iznad portreta je polukružni natpis: ANDRIJA MOHOROVIČIĆ 1857. - 1936. Iznad njegova lijevog ramena je signatura autora Stjepana Divkovića, ak. kipara.

Masa zlatnika je 7,0 g, a promjer 22 mm. Stupanj čistoće zlata je 986/1000. Zlatnik je izrađen u tehnici polirane ploče (PP) u nakladi od 2000 komada.

 

Predstavljanje zlatnika u Opatiji

Zlatnik je predstavljen u Opatiji u organizaciji Hrvatskog muzeja turizma i Hrvatskoga novčarskog zavoda 29. travnja 2008. godine u auli Hrvatskog muzeja turizma (Villa Angiolina). Na predstavljanju su od strane organizatora sudjelovali: Mirjana Kos Nalis (Hrvatski muzej turizma), Jan Bernd Urban (Grad Opatija), Neven Radotić (Hrvatski novčarski zavod), dr. sc. Davorka Herak i dr. sc. Marijan Herak (Prirodoslovno-matematički fakultet), te dr. sc. Julijan Dobrinić (Hrvatsko numizmatičko društvo).


Slika 2 Pozivnica za predstavljanje zlatnika od 100 kn Andrija Mohorovičić

Pred dvadesetak nazočnih u auditoriju, ravnateljica gospođa Mirjana Kos je otvorila predstavljanje, a u nastavku je održano predavanje o liku i doprinosu Andrije Mohorovičića hrvatskoj i svjetskoj znanosti.


Slika 3 Auditorij u auli Hrvatskoga muzeja turizma (Villa Angiolina), Opatija

Potom je Jan Bernd Urban pozdravio nazočne u svojstvu predstavnika Grada Opatija, a dr. sc. Julijan Dobrinić je kao počasni član Hrvatskoga numizmatičkog društva u ime tog društva govorio o značaju novca pri promičbi nacionalnih, kako povijesnih tako znanstvenih i kulturnih vrijednosti.


Slika 4 Radno predsjedništvo za predstavljanje zlatnika
(slijeva nadesno: Mirjana Kos Nalis, dr. sc. Davorka Herak,
Jan Bernd Urban, dr. sc. Julijan Dobrinić i Neven Radotić)

Gospodin Neven Radotić, je kao predstavnik Hrvatskog novčarskog zavoda, ustanove koja izrađuje hrvatski kovani novac prikazao tijek izrade predstavljenog zlatnika, replike predložaka te alat za kovanje.

Predstavljanje je nastavljeno u ugodnom druženju i razgovoru s veoma zainteresiranim iz auditorija.

Dr. sc. Julijan Dobrinić