Rijecko filatelisticko drustvo "Rijeka"

utorak, 07. listopad 2008.

RiFD “Rijeka” na Hrvatskoj televiziji

 RiFD na HTV

Dana 7. listopada 2008. godine u jutarnjem terminu je internet stranica našega Društva prezentirana na Hrvatskoj televiziji. U sklopu emisije “Dobro jutro Hrvatska” objavljen je prilog o ovoj stranici. Ponosni smo da i na ovaj način možemo prezentirati filateliju i rad našega Društva.

Nažalost, snimku priloga nismo uspjeli pribaviti jer to zadovoljstvo košta 300,00 kuna + PDV. Prenosimo e-mail gospođe Ljerke Višnar, zadužene za presnimavanje i korištenje emisija sa HTV-a:

 

Poštovani,

priloge iz naših emisija presnimavamo i naplačujemo presnimavanje /i korištenje/ prema Cjeniku usluga HTV-a. Naknada za stavljanje naših priloga/do pet minuta / na web stranice je 300,00 kuna + PDV. Ukoliko Vam odgovaraju naši uvjeti javite mi se na tel 01/634 3184 radi više podataka potrebnih za realizaciju zahtjeva.

Pozdrav, Ljerka Višnar