Rijecko filatelisticko drustvo "Rijeka"

petak, 09. siječnja 2009.

Predstavljanje zbornika radova INCC2007

U Zagrebu je, u Muzeju grada Zagreba, predstavljen Zbornik radova 5. MEĐUNARODNOGA NUMIZMATIČKOG KONGRESA U HRVATSKOJ (5th INTERNATIONAL NUMISMATIC CONGRESS IN CROATIAINCC2007), Slika 1:

Predstavljanje zbornika radova INCC2007

Slika 1: S predstavljanja Zbornika radova INCC2007

Predstavljanje je bilo dijelom svečane Skupštine Hrvatskoga numizmatičkog društva - HND, održane 21. prosinca, koje u ovoj 2009. godini i točno na taj nadnevak proslavlja 80. godišnjicu svog postojanja i djelovanja. Svečana sjednica je, s početkom u 12 sati, uslijedila nakon redovite izborne skupštine koja je održana isti dan nešto ranije, s početkom u 10 sati.

            5. međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj održan je od 17. – 19. rujna 2007. godine u Opatiji u organizaciji Hrvatskoga numizmatičkog društva (HND) iz Zagreba i Papinskog zavoda za srednjovjekovne studije (Pontifical Institute of Mediaeval Studies) iz Toronta u Kanadi.

            Suorganizatori su bili Povijesni muzej Istre iz Pule i Američko numizmatičko društvo (The American Numismatic Society).

            Kongres je novčano pomoglo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i Športa Republike Hrvatske, te nekoliko sponzora.

            Pokrovitelj skupa bila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU.

            U radu kongresa sudjelovalo je 29 znanstvenika iz 9 zemalja: Hrvatska, Kanada, SAD, Grčka, Srbija, Rusija, Njemačka, Bugarska i Rumunjska. Na kongresu su priopćenja održana na službenim jezicima kongresa, a popraćena su ilustracijama, koristeći najmoderniju tehnologiju.

Zbornik radova INCC2007

Slika 2. Naslovnica Zbornika radova INCC2007

            U Zborniku radova, slika 2, koji je tiskan 2008. godine, na 219 stranica dano je, osim impresuma i popisa sudionika, kratko ilustrirano izvješće o skupu, te 16 cjelovitih prispjelih  radova i to:

Oliver D. Hoover, Toronto, Canada - Dalmacija i renesansa: rimski uzori i smisao na dubrovačkim folarima; Dalmatia and the Renaissance: Roman Models and Meaning on the Follari of Ragusa-Dubrovnik

Goran Kniewald, Milko Jakšić, Zagreb; Julijan Dobrinić, Rijeka, Hrvatska - Analiza antičkog novca i metalnih predmeta bez razaranja; Non-destructive analysis of ancient coin and metal artifacts

Mato Ilkić, Zadar, Hrvatska - Rimski Kornakum u svijetlu numizmatičkih nalaza; Roman Cornacum in the Light of Numismatic Finds

Suzana Jakovac Duca, Zadar, Hrvatska - Zlatni solidi bizantskog cara Konstantina V. Kopronima i sina mu Lava IV.

Mariana Minkova, Stara Zagora, Bulgaria - Ostava silikvi iz nekropole Augusta Traiana; Siliquas coin hoard from necropolis of Augusta Traiana

Davor Mandić, Pula, Hrvatska - Riječki novac u kontekstu vojno političkih prilika u razdoblju od 1918.do 1924. godine

Ondina Krnjak, Pula, Hrvatska - Svetačke medaljice iz Istre; Saints’ medallions from Istria

Julijan Dobrinić, Rijeka, Hrvatska - Neobjavljeni primjerci riječkih i trsatskih zavjetnih medaljica

Ljiljana Bakić, Vršac, Srbija - Nalazi novca sa lokaliteta Dupljaja – Grad; Coins hoard from locality Dupljaja-Grad

Theodoros Kourempanas, Filothei, Greece - Solunski helenistički novci iz dojranskog nalaza iz 1932. godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu; Hellenistic coins of Thessaloniki from the Dojran/1932 hoard in the Archeological Museum of Zagreb

Martin Dimnik, Toronto, Canada - Sv. Stjepan ili sv. Lazar?; St. Stephen or St. Lazar?

Nada Orlić, Julijan Dobrinić, Luka Mandić, Ivana Jelovica, Rijeka, Hrvatska - Analiza elementnog sastava Balejevih novaca rendgenskom fluorescencijom; Elemental analysis of Baley’s coins by X-ray fluorescence

Damir Kovač, Zagreb, Hrvatska - Medalje bana Josipa Jelačić

Mirjana, Kos-Nalis, Opatija, Hrvatska - Ikonografsko-tradicijska podloga kovanica slovenskog eura

Saša Paškvan, Rijeka, Hrvatska - Kronologija kovanja ilirskog kralja Monunija

Edith Lemburg Ruppelt, Lübeck, Germany - Numismatics and Allegory in Venetian Cinquecento

 

Zbornik je tiskan kao znanstvena knjiga, a recenzenti su bili dr. sc. Ivan Mirnik (Arheološki muzej u Zagrebu), dr. sc. Davor Margetić (Hrvatsko numizmatičko društvo) i za jedan od radova dr. sc. Peter Kos (Narodni muzej Slovenije).

            Nazočni su s odobravanjem pozdravili predstavljanje zbornika, te se podržalo nastojanje članova organizacijskog odbora za organiziranjem slijedećeg 6. kongresa INCC2010, te uključivanja što većeg broja numizmatičara iz Hrvatske i inozemstva u njegov rad, kako putem priopćenja, tako i putem suradnje u odborima kongresa.

 

Predsjednik Organizacijskog odbora INCC2007

                 Dr. sc. Julijan Dobrinić         

(član Riječkog filatelističkog društva „Rijeka“)

 

Izvještaj sa kongresa prije dvije godine pogledajte ovdje