naslov

FALSIFIKATI U FILATELIJI REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE

Borba protiv falsifikata svih vrsta je jedna od važnijih zadaća svakog ozbiljnijeg filatelista. Ne mislim samo na atestatore već i na sve ostale. Dakako da nije ugodno kada kupimo neki željeni filatelistički predmet i nakon nekog vremena ustanovimo da se radi o falsifikatu. Stoga su hvale vrijedne osobe poput Zorana Boškovića koji bez ustezanja svoje znanje i spoznaje nesebično želi podijeliti sa svima filatelistima. Ne treba spominjati koliki je trud i odricanje pri tome utrošeno. Meni osobno su istraživanja i obrada maraka gosp. Boškovića puno pomogla u otkrivanju falsifikata pri kupovini. Za sva dodatna pitanja i atestiranje slobodno se obratite autoru.  -  Ivan Martinaš, Riječko filatelističko društvo Rijeka

UVOD

          Sama definicija šta je falsifikat u filateliji nije dovoljno jasna i sveobuhvatna. Ako pretpostavimo da je falsifikat prema rečniku Vujaklija, 1996, st.927 - falsifikovati n.lat. glagol Falsificarepatvoriti, krivotvoriti, praviti lažne stvari (novac, svedočanstva itd.) ili falsifikator n.lat. falsificator - krivotvorilac, patvorilac, varalica i falsifikat n.lat falsificatum - krivotvorena stvar, patvorena stvar, lažno izdanje, lažna izrada vidimo da se tu filatelija malo može prepoznati. Zakon kod nas štiti poštu i društvene organizacije ali ne i filateliste. U pravnom smislu mnogi smatraju da se radi o prevari a ne o falsifikatu.

          Šta su falsifikati u filateliji? Šta se falsifikuje? Na čiju štetu se falsifikuje i ko su potencijalni rasturači falsifikata?

        FALSIFIKUJE se sve što je objekat interesa sakupljača: marke, poštanski žig, celine, cela pisma, poštansko istorijska dokumenta. Falsifikuju se pretisci na markama i sami atesti o ispitanom objektu, čak su i punce atestatora predmet falsifikata.

          Sama poštanska marka kao predmet interesa sakupljača je najčešće i predmet falsifikata. Papir, boja, pretisak, guma i zupčanje sve je to predmet falsifikovanja. Poštanski žig je često predmet falsifikata kada se pravi kopija originalnog žiga ali i kada se na žigu vraćaju datumi. Falsifikuju se i pečati i štambilji. Predmet falsifikata su poštanske celine,  cela pisma, maksimum karte i FDC koverti. Falsifikuju se i drugi objekti: poštanske uputnice, telegrami i drugo. Montirana pisma sa originalnim delovima (pismo, marka i žig) su takođe falsifikati što je u stvari najteže za utvrđivanje i najopasniji falsifikat. Korišćenje nevažećih maraka ili maraka koje nisu u poštanskoj upotrebi takođe su falsifikati. Falsifikuje se uglavnom na štetu sakupljača, a ređe na štetu pošte. Rasturači falsifikata su i oni koji znaju i oni koji neznaju (falsifikatori, trgovci, sakupljači, pa i  atestatori).

         FALSIFIKATI u  filateliji su  promene nekog od elemenata (jednog ili više njih) koje imaju za svrhu menjanje filatelističke vrednosti marke ili objekta. Pod pojmom promena smatra se svako ulepšavanje, poboljšavanje tzv. reparatura ili prikrivanje nedostataka na marci ili objektu.

 

POŠTANSKI OBJEKTI KOJI NEMAJU SVE NEOPHODNE ELEMENTE AUTENTIČNOSTI

          Za poštanske objekte kod kojih su osnovni elementi: marka, žig, pismo nesporno originalni, ali na objektu nema dokaza da je obavljena potpuna poštanska manipulacija u vremenu važenja marke i žiga ili postoji opravdana sumnja da su svi originalni elementi pisma predmet naknadnog nelegalnog postupka korišćenja, ili da ne potiču iz perioda njihove upotrebe atestator/ispitivač ne sme izdati atest ili puncirati objekat jer nedostaje elemenat koji presudno određuje značaj poštanskog objekta. Atestator/ispitivač takav poštanski objekat treba da označi sa FALSIFIKAT.

Zoran R. Bošković
Vladetina 1, st. 38
11120 BEOGRAD 35
SRBIJA

e-mail:
z.boskovic@ai.ac.rs
ili boskovic.ppm@gmail.com

dalje >>>