naslov

ZLOUPOTREBLJENI POŠTANSKI ŽIGOVI REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE

(ustanovljena neispravna manipulacija ŽIGOM, vraćen žig - antidatiran, pismo nije propisno putovalo...)

          Da se termin "zloupotreba" ne bi možda pogrešno shvatio potrebno je reći da su ovde navedeni poštanski žigovi koji su na neki način zloupotrebljeni ali da nije baš svako pismo sa navedenim poštanskim žigom uvek i zloupotrebljeno. Od slučaja do slučaja i samo mišljenje i nalaz ovlašćenih atestatora relevantno je u pogledu datog objekta. Takođe je potreban stalni oprez i objavljivanje svih uočenih zloupotreba na pismima.

          Zloupotreba poštanskog žiga najčešća je kod manipulacije redovnim markama. Ono što svakako treba da nas zabrine je da se i na javnim aukcijama pojavljuju pisma sa atestom neovlašćenog lica koja su sa očiglednom zloupotrebom poštanskig žiga. Vlasnici aukcija iz nekih razloga uopšte ne koriste usluge atestatora za ovo područje.

 

BIJELO BRDO

Bijelo Brdo zloupotreba postanskog ziga
(klikni na sliku za povećanje)

54204  Bijelo Brdo (a) 15.01.94.07 - Zloupotreba poštanskog žiga Bijelo Brdo 54204. Sve tri redovne marke Prvog pomoćnog izdanja su nevažeće

 

BOROVO

56227  Borovo (b) od 22.06.94. (?)

 

DALJ

Dalj zloupotreba postanskog ziga
56226  Dalj (c) od 04.05.94.17

 

DARDA

Darda zloupotreba postanskog ziga
54326  Darda (b) od 24.02.94.07

Darda  zloupotreba postanskog ziga
54326  Darda (d) od 15.03.94.14

 

ERDUT

Erdut  zloupotreba postanskog ziga
(klikni na sliku za povećanje)

Erdut  zloupotreba postanskog ziga
(klikni na sliku za povećanje)

54206  Erdut (e) od 15.05.94.14 - Zloupotrebljeni poštanski žig 54206 ERDUT

 

 

OPATOVAC

56233  Opatovac (a) od 12.07.95.14

Opatovac  zloupotreba postanskog ziga
56233  Opatovac (a) od 13.01.96.14.

 Primedba: korišćen za marke sa privatnim pretiskom - motiv "brod". 

 

VUKOVAR

Vukovar  zloupotreba postanskog ziga
(klikni na sliku za povećanje)

56230  Vukovar (f) od 22.03.93.13

Vukovar  zloupotreba postanskog ziga
(klikni na sliku za povećanje)

56230  Vukovar (f) od 26.02.94.13

Vukovar  zloupotreba postanskog ziga
56230  Vukovar (dž) od 17.01.95.13

Vukovar  zloupotreba postanskog ziga
56230  Vukovar (dž) od 18.12.95.13.

56230  Vukovar (dž) od 28.03.97.13

56230  Vukovar (dž) od 01.03.97.08

 

 

PROBLEM SA POŠTANSKIM ŽIGOM BEOGRAD ?

Uz falsifikovane i zloupotrebljene poštanske žigove često idu i zloupotrebljeni poštanski žigovi pošte BEOGRAD:  11154 Beograd (b), 11154 Beograd (bez radnog mesta), 11173 (b) i 11274 Beograd (b).

Beograd zloupotrebljeni postanski zig     Beograd zloupotrebljeni postanski zig

 

BEOGRAD slike pravog dolaznog žiga

Beograd     Beograd

<<< nazad

 

dalje >>>