naslov

DRUGO VUKOVARSKO POMOĆNO IZDANJE

Drugo vukovarsko pomoćno izdanje iz 1997. god. Od 10 vrednosti, poznatijih kao "ikserice", 3 postoje i falsifikovane po kataloškim br.70, 71 i 76. Marka kat. br.76 kao ključna u seriji je i inače bila špekulativnog karaktera i namene, tako da nije čudo što je falsifikovana.
Ovaj falsifikat je prvi uočio beogradski trgovac Veljko Perišić, koji prilikom kupovine, ispitujući marke, zapazio dve uočljive karakteristike ovog falsifikata: ofset štampu i dugi zarez kod nominale. O ovom falsifikatu je usledilo nekoliko napisa: Filaberza br.21/22; Fila Hobby br.12/98; bilten ARGE Jugoslawien u.Nachfolgestaaten br.64/99, dok je Z. Vlahović opširno pisao za VIJESNIK HFD br.3-4/1999, 21-24. I. Tangl RSK postal stamps specialities-typical errors-misprints, Novi Sad 1999, 19.

Falsifikat pretiska
Falsifikat pretiskaFalsifikat pretiska
Falsifikat pretiska
Falsifikat pretiska kod tri vrednosti

 

Original pretiska
Original pretiska kod tri vrednosti

Original pretiskaOriginalan pretisak - crna jedinica. CRNA jedinica nije zvanično bila predviđena za pretisak već samo crvena. Ipak prema saznanju postoje tri tabaka crne jedinice koja se smatra za vrlo redak pretisak. Ovde je prikazan jedan četverac naravno originalan.

 

 

 

 

<<< nazad

 

dalje >>>