naslov

VOJNA POŠTA BIVŠE JUGOSLAVENSKE ARMIJE

Iz sefa službe sigurnosti VP 91189/1 (Vojna pošta bivše JA). U toku 1997. godine, nekima se posrećilo da vide jedan veći lot (69 pisama), navodno pronađenih u sefu službe sigurnosti VP 91189/1 (vojna pošta bivše JA) u Vukovaru. Pisma su poslata iz Osijeka u Dalj i Aljmaš u vreme kada takva poštanska manipulacija nije bila moguća. Bila su pretenciozno napravljena, sa poštanskim žigovima oba grada, štambiljem VP i vojne cenzure, pečatom Ujedinjenih nacija (!) a na poleđini je kao pošiljalac naveden pogrešno "Vladina komisija za zatočene i nestale". Ovi objekti su očigledna prevara i kao takvi su završili svoj "filatelistički" pohod u tekstovima istraživača i sakupljača Zorana Vlahovića iz Zagreba.

Falsifikat pisma
Jedan primer falsifikovanog pisma

<<< nazad

 

dalje >>>