naslov

KNINSKO PRIVREMENO IZDANJE

Polovinom februara 1997. god. pojavljuju se falsifikati Kninskog privremenog izdanja u beogradskom klubu filatelista. Taj falsifikat je urađen u ofset tehnici. Prepoznaje se po debljem i tamnijem pretisku u odnosu na original. Uočljiviji je posmatranjem četverca. Falsifikovan je tip I kod svih 6 vrednosti i kod dve vrednosti u drugom zupčanju. Naknadno su utvrđeni falsifikati kod maraka kojih nema u originalnom zupčanju 131/4, kataloški br. 6 i 7, kao i u zupčanju 12 1/2, kataloški br.10. Čak je ova zupčanja i najpoznatiji svetski katalog MICHEL registrovao kao originalna. Treba napomenuti da je marka kataloški br. 9A najređa marka RS Krajine. Izvor: Kolekcionar br.8, 2000, 5-9.

Pretsci 10.000/2 dinara  Pretsci 5.000 din
Studiozno obrađeni originalni pretisci kod marke 10.000/2 dinara levo i desno takođe studiozno obrađeni tipovi pretisaka kod ostalih 5 maraka kninskog privremenog izdanja.

falsifikati pretiska
Falsifikat pretiska cele serije

Original pretisci
Original pretiska cele serije

Falsifikat  Falsifikat Detalji falsifikata pretiska

Original pretisak 9A
Najređa marka kninskog privremenog izdanja u ovom slučaju originalan pretisak 9A

 

 

Knin falsifikat pisma
(klikni na sliku za povećanje)

Falsifikovani poštanski žig KNIN 59300 u privatnom vlasništvu – primer HUPER pisma

 

Knin falsifikat pisma
(klikni na sliku za povećanje)

Falsifikovani poštanski žig KNIN 59300 u privatnom vlasništvu – primer HUPER pisma, mešana frankatura

 

Petrinja originalna dopisnica
(klikni na sliku za povećanje)

Dopisnica poslata iz Petrinje za Beograd sa mešanom frankaturom Kninskog privremenog izdanja i redovnih maraka Jugoslavije. (Jedina poznata originalna dopisnica)

 

Benkovac original dopisnica
(klikni na sliku za povećanje)

Originalna dopisnica poslata iz Benkovca za Beograd sa markama Kninskog privremenog izdanja

 

Knin lazni postanski zig
(klikni na sliku za povećanje)

Lažni poštanski žig KNIN – primer privatno pismo sa lažnim žigom 22.06.93.09. i zloupotrebljenim žigom Beograd (b) 11154

 

Bijelo Brdo lazni postanski zig
(klikni na sliku za povećanje)

Prikazane su dve zloupotrebe poštanskog žiga 54204 Bijelo Brdo i Beograd (b) 11154. Obe redovne marke kninskog pomoćnog izdanja su nevažeće

 

Knin original pismo
(klikni na sliku za povećanje)

Originalno celo pismo (privatno) sa markom kninskog privremenog izdanja ispravno putovalo

 

Knin original pismo
(klikni na sliku za povećanje)

Celo pismo (privatno) upućeno iz KNIN-a za Englesku 21.06.93. sa najređom redovnom markom kninskog privremenog izdanja kat.br. 9A Tip Ia) ispravno  putovalo

<<< nazad

 

dalje >>>