naslov

ŽIVOTOPIS  AUTORA

          Zoran R. Bošković rođen je 31. oktobra 1957. godine u Kragujevcu (Srbija). Astrološki znak škorpija-lav. Po struci je diplomirani arheolog. Zaposlen je u Arheološkom institutu u Beogradu od septembra 1990. godine i radi na poslovima dokumentacije i arheološke karte Srbije.

          Organizovanim sakupljanjem poštanskih maraka Jugoslavije bavi se od 1972. godine od kada je i član Saveza filatelista Srbije (SFS). Danas je član F.D. Podrinje – Šabac (čiji je i predsednik od 2001. godine) i F.D. Banja Luka, Republika Srpska.

          Od 1988. godine počinje sakupljanje i istraživanje u oblasti tematike poštanski saobraćaj na redovnim markama. Ubrzo zatim 1991. godine izdaje prvi katalog Poštanski saobraćaj posebnosti-specijaliteti-greške na teritoriji tadašnje Jugoslavije. Od 1990. godine učestvuje na filatelističkim izložbama u klasi literature. Do danas je dobio 13 nagrada (9 na domaćim i 4 na stranim izložbama). Krajem 1990. godine objavljuje prvi članak u časopisu Ptt vesnik. Do danas je objavio preko 250 naslova vezanih za filateliju u dnevnoj štampi Politika, Večernje novosti i Politika expres, magazinu Epoha, časopisima Marka, Filatelista, "Kolekcionar" i "Fila Hobby". Od 12. marta 1995. godine pokreće oglasno informativni list Berza filatelije koji se od broja 14 zove Filaberza gde je izdavač i glavni urednik.

          Vanrednu situaciju nastalu otcepljenjem zapadnih republika od Jugoslavije koristi za izučavanje i prezentaciju poštanskih maraka Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, kao i za formiranje zbirke Otvorena vrata - Krajina i Republika Srpska, koja je u klasi poštanske istorije  na JUFIZ VIII (1995) dobila pozlaćenu medalju. Na JUFIZ IX u klasi "MOFILA" izložak Pogledaj, to sam ja - Krajina i Republika Srpska dobio je zlatnu medalju. U Madridu 2000. godine za isti izložak u klasi "MOFILA" dobija zlatnu medalju i posebnu nagradu.

          Na početku 1994. godine štampa publikaciju Poštanske marke Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Objavio je Katalog posebnosti - sveska VI (1995), "Registar franco maraka jugoslavije od 1944-1996" (1996), katalog Podsetnik u više izdanja u kome su obrađene marke Republike Srpske i Republike Srpske Krajine (1996 i 1997.).  Pojavljuje se kao saradnik ili konsultant za marke Republike Srpske i Krajine u sledećim katalozima: Michel (2000), Milanović (1997-2007.) i Maras (2005.). Takođe kao saradnik u prvom katalogu maraka Republike Srpske koje su izdale Srpske pošte za pitanje celina (2006.).

          Na sastanku predsedništva SF Jugoslavije u junu 1995. godine imenovan je u Savet za razvoj i unapređenje filatelije gde je sekretar saveta sve do 2002. godine.

          Od 28. septembra 1998. godine postaje ispitivač – pripravnik pod mentorstvom prof. dr Jovana Veličkovića, a od  23. januara 2001. godine i ispitivač za područja: Republika Srpska (uključujući lokalno izdanje Doboj) i Republika Srpska Krajina. Od 1998. godine aktivno učestvuje u radu Saveta atestatora/ispitivača.

          U cilju borbe protiv falsifikata maraka i pisama svoja istraživanja pokazuje na sajtu: http://www.ai.sanu.ac.rs/~zboskovi/fakes/index.htm

Zoran R. Bošković
Vladetina 1, st. 38
11120 BEOGRAD 35
SRBIJA

e-mail:
z.boskovic@ai.ac.rs
ili  boskovic.ppm@gmail.com

<<< nazad

 

dalje >>>