naslov

TEKSTOVI

Zoran R. Bošković

POŠTANSKO ISTORIJSKI DOKUMENT I RARITET
          IZ MODERNE ZBIRKE

 Pismo iz Republike Srpske Krajine sa skrivenim poštanskim žigom pošte
Tušilović i sa tri vidljiva poštanska žiga pošte Vojnić. Frankirano retkim
zupčanjem maraka kninskog privremenog izdanja (osmice), i posebnim
tipovima pretiska u šalterskom tabaku.

POUČNIK

          KORDUN - Cordon - niz, red, sistem stražarnica koje su nastale posle provale Turaka u XV veku i povlačenjem austrijske i mađarke vlastele sa zemlje. Drugi talas srpske seobe iz Sandžaka i Bosne naselio je ove prostore od 1460-1490.g. Zemlja je data doseljenicima od strane austrijskog kralja u zamenu za službu odbrane od najezde Turaka, koji su osvojili teritoriju Bosne 1463.g. Može se reći da je srpska autonomija u Vojnoj krajini bila jedna od vrlo retkih oaza slobodnih seljaka u tadašnjoj feudalnoj Evropi (M.Dakić, Srpska Krajina istorijski temelji i nastanak, Knin, 1994.g). Područje Korduna činile su (nekoliko godina u Republici Srpskoj Krajini) sledeće opštine: Slunj, Krnjak, Vrginmost (centar regije) i Vojnić.

          Odlukom hrvatskog Sabora proglašena je suverenost u bivšoj republici SFRJ Hrvatskoj dana 25.06.1991.g. Već od 15.01.1992.g. odlukom HPT-a povučene su iz opticaja marke SFR Jugoslavije (okružnicama br. P-1-4603/91 i P-1-472/91) na teritoriji novonastale Republike Hrvatske. Međutim na teritoriji Srpske Krajine jugoslovenske marke su u upotrebi sve do avgusta 1993.g., a Hrvatske tek od avgusta 1995.g. 

OPIS DOKUMENTA
          Kada sam krajem 1993.g. radio na prvom "Katalogu poštanskih maraka Republike Srpske i Republike Srpske Krajine" u prepisci sa poštanskim službenicima Krajine uočio sam jedno zanimljivo celo pismo i njegov sadržaj. Na tankom listu polovljenog A/4 formata piše: Odgovaram na vaš dopis od 29.07.1993.g. Pošta Tušilović je prekidala rad od 04.10.1991.g. do 10.12.1991.g. zbog ratnih dejstava. Od 10.12.1991.g. radi svaki dan od 8-15 sati. Potpis upravnika Mirjana (prezime nečitko). Šalterski poštanski žig pošte Tušilović (a) 47241 od 07.08.93.08. Pošta je u srpskoj Krajini radila sve do avgusta 1995.g., kao uostalom i ostale pošte zapadnog dela.

OPIS KOVERTA
          Koverat, formata malo većeg od standardnog sa unapred popunjenom adresom. U gornjem delu koverta deseterac redovnih poštanskih maraka (Krajine) i tri poštanska žiga pošte Vojnić (b) 47220 i datum 09.08.93.10. Postavlja se pitanje zašto nije poštanski žig pošte Tušilović?
          Svoju radoznalost brzo sam zadovoljio time što sam uočio ispod nalepljenih maraka poštanski žig pošte Tušilović. Kao mala pošta nedaleko od Vojnića u pravcu Karlovca, pošto nije imala u tom periodu poštanske marke, dostavljala je svoju poštu većoj pošti Vojnić. Na pošti Vojnić nalepili su "odgovarajući" iznos za obično pismo prve stope težine u iznosu od 100.000 dinara.

MARKE
          Marke iz navedenog deseterca (dva niza od 5 komada) su iz V i VI horizontalnog reda u tabaku od 100 komada. Radi se o pozicijama 45-49 i 55-59. Marke su inače katalogizirane u Michel katalogu pod br. 11C Tip I gornji red i br. 11C Tip II donji red (kraći razmak između cifre i grafičkog simbola). Pored toga uočljive su tipične greške kod polja 45, 49, 55 i 59 gde nedostaje prva "osmica" prvog para u pretisku. Pored velike retkosti samog zupčanja (C) Tip I, a posebno Tip II u široj specijalizaciji ovog privremenog izdanja Krajine nalaze se i dve marke na poziciji 49 i 59 koje su zapravo drugi tip, podtip pretiska koji je već opisan u banjalučkom časopisu KOLEKCIONAR 3, 1999, st. 5-9 u tekstu: "Kninski provizorijum" posmatran iz specijalističkog ugla. Radi se o tome da pretisak cifre polazi tačno ispod prve osmice (Tip Ia ili Tip IIa) prvog para ili je pomeren sve do druge osmice prvog para (Tip Ib ili Tip IIb). Pa je zbog nedostatka prve osmice u IX vertikali pozicija 59 jedina u tabaku. Takođe je i cela kombinacija (10 maraka) jedinstvena u tabaku. Vidi shematski prikaz po V i VI horizontali.

          Pored neospornog dokaza (istorijskog dokumenta) da je srpska pošta funkcionisala na teritoriji bivše republike SFRJ (RSK) i da su baš ove marke bile u opticaju treba ukazati i na retko zupčanje (koje registruje Michel katalog) i podtip (publikovan) kod navedenih maraka. Sigurno da je i žig pošte Tušilović redak (jedan od ređih uz 48201 Teslingrad  i 43550 Srpski Pakrac) ali se on ovde nažalost ne vidi na koverti, ali je tu. Ako uzmemo i vreme kada je pismo poslato (avgust 1993.g.) zaista se radi o izuzetnom i raritetnom kompletnom objektu moderne filatelije.

PROCENA
          O nekoj materijalnoj vrednosti ovog pisma vrlo teško je dati objektivan sud ili pravilnu procenu. Faktor vrednosti (procene) zavisi od ukupnog broja ovakvih pisama sa ovim markama "kninskog privremenog izdanja - osmice" (prema mom znanju nema ih više od 60-tak sačuvanih u raznim kombinacijama), zatim od mogućeg broja maraka ovog zupčanja, kat. br.11C i baš ovog dela u tabaku. Zavisi i od čistoće i jasnoće poštanskog žiga Vojnić (ovde nije baš u I kvalitetu) i od opšteg stanja pisma. Mislim da je u ovom slučaju sve jedinstveno i da je cena na nivou evropskih rariteta. Pismo koje svakako može zadovoljiti viskoke izlagačke kriterijume a i ukuse sakupljača.

Rekonstrukcija V i  VI horizontale u tabaku 10.000/2 dinara
          Michel kataloški broj 11 C

TUSILOVIC93

Tusilovic
(klikni na sliku za povećanje)

Vojnic pismo
(klikni na sliku za povećanje)

<<< nazad