naslov

PRVO VUKOVARSKO POMOĆNO IZDANJE

Prvo vukovarsko pomoćno izdanje, iz novembra 1993. god. Mada nije bilo predviđeno pretiskivanje d/100.000 din., ipak je to učinjeno bez službenog rešenja u ofset tehnici. No i tu su naknadno napravljeni falsifikati. S obzirom da je ćirilično d malih dimenzija, falsifikat nije lako uočljiv. Karakterišu ga svetlija nijansa boje i neoštrina slova d. Trgovci koji su propustili da nabave prvu verziju neslužbenog pretiska, pokušali su da falsifikat prikažu kao II štampanje. Takva inventivnost ipak nije mogla proći. Nažalost, i sa neslužbenim izdanjem su "fabrikovana" pisma, sa svrhom da obezbede regularnost neslužbenog pretiska u upotrebi. Izvor: Kolekcionar br.4/5, 1999, 5-9.

Falsifikat na stetu posteFalsifikat
Falsifikati "d"/A. Falsifikat urađen na štetu pošte

Originalni pretisci
Originalni pretisci d/A dva tipa

 

Falsifikat pretisakFalsifikat pretisak
Falsifikat pretiska d/100.000 dinara

Original pretisak  Original d/100.000 dinara

<<< nazad

 

dalje >>>